The Microbiome Company

Er det én ting alle kan fokusere på hver dag for å oppnå optimal helse?

Dette var spørsmålet vi ønsket å finne svar på før LoveBiome ble dannet. Da vi studerte forbruker- og forskningstrender og selv så eksplosjonen i informasjon om viktigheten av menneskelige mikrobiomer, fant vi at svaret er et rungende ja.

Det menneskelige mikrobiomet er kroppens helsesentrum, og det er særdeles viktig å ta vare på det. Mikrobiom helse er menneskehelse Helhetlig helse. Når du tar vare på tarmen, vil tarmen ta vare på deg.

ALLE. OVERALT. HVER DAG.

Tarmhelse påvirker alle og det er direkte knyttet til de viktigste helseutfordringene i vår tid:

vekttap

hjertehelse

fordøyelse

energi

utholdenhet
prestasjon

immunitet

sunn aldring

med mer

TARM-HJERNE FORBINDELSEN

Har du hørt om den andre hjernen? Det er et begrep som noen ganger brukes for å beskrive tarmen og det er den perfekte måten å beskrive forbindelsen mellom tarm og hjerne på. Helsen til tarmmikrobiomet påvirker ikke bare din fysiske men også din mentale helse. Forbindelsen mellom tarm og hjerne gir stor og viktig innsikt i psykiske problemer som søvn, humør, depresjon, hukommelse og forståelse.

TARM-HJERNE-HUD-AKSEN

Dette budskapet omhandler mer enn bare tarmen og hjernen. Forskning har vist at huden også er en stor del av «helseaksen» i kroppen. Å ta vare på hudmikrobiomet har enorme fordeler for den generelle helsen. Tarm-hjerne-hud-aksen lærer oss at det er en direkte sammenheng mellom de to største mikrobiomene i kroppen: tarm og hud.

RIKTIG STED TIL RIKTIG TID

LoveBiome er dedikert til pleien og ivaretakelsen av kroppens mikrobiomer. Våre produkter er nøye sammensatt med verdens beste ingredienser. Vi er helt i forkant innen komplett mikrobiom pleie. Vi er The Microbiome Company. Vi brenner for å finne nye løsninger for helse og velvære for hele kroppen.

LÆR MER OM PRODUKTET VÅRT LÆR HVORDAN DU BLIR EN AFFILIATE

LÆR MER OM PRODUKTET VÅRT

LÆR HVORDAN DU BLIR EN AFFILIATE