IMPRINT (EU)

Information enligt § 5 TMG, operatör av portalen www.lovebiome.com

LoveBiome Europe B.V. är en enhet registrerad i Nederländerna. 

Registrerat huvudkontor

LoveBiome Europe B.V.
Stravinskylaan 411
(WTC, torn A, 4:e våningen)
1077 XX Amsterdam
Nederländerna

Kontakta

Telefon: +46 705 360 123
E-post: info.europe@lovebiome.com
Webb: www.lovebiome.com

Verkställande direktör

Bengt Emanuelsson

Registrering

KVK: 88028135
Moms ID reg: NL864481287B01

Rättsligt meddelande

Du hittar vår integritetspolicy här.

Det är förbjudet för tredje part att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för Impressumsplikten och andra offentliggjorda kontaktuppgifter, t.ex. för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, t.ex. skräppost.

Innehållet och presentationen på webbplatsen www.lovebiome.com är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av europeisk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, användning av enskilda texter eller delar av texter samt bilder krävs vårt skriftliga medgivande. Otillåten kopiering eller vidarebefordran av enskilda innehåll eller hela sidor är inte tillåtet och är straffbart enligt lag.


LoveBiome